Selasa, 13 April 2010

Imam Abu Hanifah Dan Peranan Ulama'


Ilmuan Islam sejak zaman berzaman akan berhadapan dengan pelbagai cabaran. Tidak semua cabarannya dalam bentuk azab dan hukuman pedih keburukkan, terdapat juga ujian dengan jawatan dan pangkat yang indah-indah serta sedap.

Menurut kebiasaannya, jika pemerintahan itu tidak sepenuhnya melaksanakan Islam. Ulama atau ilmuan Islam yang bersama mereka akan teruji dengan begitu hebat. Ujian antara pangkat, harta atau prinsip Islam.

Contohnya seperti kisah Imam Abu Hanifah yang berhadapan dengan berbagai ujian semasa berdakwah.

Asma'ul Husna

asma ul husna